mesleki ve teknik eğitim

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Merak Edilenler

uzman

1977 doğumlu olup mesleki ve teknik eğitim alanında çalışmaktadır.
 • 11 Ocak 2017
 • 5.377 kez görüntülendi.

MAÖL sıkça sorulan sorular indir…


Açıklamalar http://maol.meb.gov.tr/ adresinden alınmıştır.

GENEL

Şifremi unuttum. Ne yapmalıyım?

Kayıtlı olduğunuz okul müdürlüğünden yeniden şifre almanız gerekiyor.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde devam mecburiyeti var mı?
Yüz yüze eğitim ile ilgili derslerin devam mecburiyeti vardır. Öğrenci bu derslere okulun belirlediği plan çerçevesinde hafta sonu veya akşamları devam etmek zorundadır.

Kimlik bilgilerimde değişiklik olduğunda ne yapmalıyım?
Kayıtlı olduğunuz okulda, kayıt yenileme dönemlerinde kimlik bilgilerinizigüncelleştirebilirsiniz.

Hatalı yatırdığım ücretin iadesini alabilir miyim?
Diploma harcı ve sınav itiraz ücreti diye yatırılan ücretlerin geri iadesi yapılmamaktadır.
Açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi öğrencilerinden kayıt ücreti yatırdığı halde bu ücret ile herhangi bir işlem yaptırmayanların bu döneme ait kayıt ücreti, öğrencilerin herhangi bir başvurusu alınmadan ilgili dönemin tüm işlemleri tamamlandıktan sonra öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına ziraat bankalarında iade işlemi yapılmaktadır. Öğrencilerin bu işlem için dilekçe vermelerine hesap numarası göndermelerine gerek yoktur. Öğrenciler işlem yaptırmadıkları sınav için o sınav sonuçları açıklandığında ziraat bankası şubelerinden herhangi birine giderek T.C. kimlik numaralarını ibraz edip ücretlerinin iade edilip edilmediğini öğrenebilirler.

Kalfalık ve ustalık belgem var. Kültür derslerinden muaf olabilir miyim?
Kesintisiz 8 yıllık ilköğretim okulundan mezun olduktan sonra kalfalık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler 9. Sınıfın kültür derslerinden muaf tutulurlar. Bu derslerin kredilerini öğrenci kazanmış sayılır.

Yüz yüze eğitimini bitiren öğrencilerin belgeleri ve dosyaları Mesleki Açık Öğretim Lisesine nasıl gönderilir?
Öğrencilerin bütün belgeleri elektronik ortama aktarılacağından, özellikle istenmediği sürece Okula herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Dosyası merkezde arşivlenen öğrencilerin belgeleri nasıl gönderilecektir?
Öğrencilerin arşivde bulunan bütün belgeleri arşivde elektronik ortama aktarıldığından istenmediği sürece belge gönderilmesi yapılmayacaktır.

Öğrenci belgesine ihtiyacım var. Nasıl temin edebilirim?

Kayıtlı olduğunuz yüz yüze eğitim kurumuna başvurarak öğrenci belgesi alabilirsiniz.

Askerliğimi erteleyebilir miyim?

Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrenciler aktif öğrenci oldukları sürece 29 yaşına kadar askerliklerini erteleyebilirler.

Yüz Yüze Eğitim

Yüz yüze eğitim nedir?
Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt olan öğrencilerin kayıtlı oldukları alan ile ilgili meslek liselerinde almak zorunda oldukları derslerin eğitimidir.

Yüz yüze eğitim ile alınacak dersler nasıl seçilir?
Yüz yüze eğitim ile alınması gereken dersler bu eğitimin alınacağı okul tarafından seçilir. Öğrenci her dönem verilen dersleri okula devam ederek alır.

Kayıt olduğumuz dönemde 8 kişi ile yüz yüze eğitime devam ediyorduk şimdi sayımız düştü. Önümüzdeki dönemlerde yüz yüze eğitime devam edebilir miyiz?
Eğitime başlanırken 8 kişilik grubun oluşması beklenir. Sekiz kişi ile başlayan öğrenci sayısındaki ilerideki zamanlarda düşme eğitimin devamına engel teşkil etmez.

I.Dönem yüz yüze eğitime gidemedim, II. Dönem devam edebilir miyim?
Yüz yüze eğitimde alınan dersler yıl içerisinde birbirini tamamlayan derslerdir. Örneğin: Elektronik Uygulamaları dersi Mesleki Açık öğretim lisesinde Elektronik Uygulamaları 1 ve Elektronik Uygulamaları 2 dersi olarak okutulmaktadır. Öğrenci öncelikle Elektronik Uygulamaları 1 dersini sonraki dönemde ise Elektronik Uygulamaları 2 dersini almak zorundadır. Birinci dönem dersini almadan ikinci dönemin dersi alınamaz. Ancak; Birinci dönem dersini almış devamsızlık hariç başarısız olmuş öğrenciler 2. Dönemin dersini alabilirler. Birinci dönemde herhangi bir dersten devamsızlıktan başarısız olanlar aynı dersin ikinci dönemdeki devamını alamazlar.

Genel Açık Öğretim Lisesinde Mesleki Açık Öğretim gibi yüz yüze eğitim var mıdır?
Genel Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze eğitim yoktur, sadece sınavlar vardır.

Yazın, 3.Dönem Yüz yüze eğitim verilir mi?
Eğitim öğretim yılı içerisinde, okulun fiziki şartların uygun olmayışı gibi çeşitli nedenlerle yapılamayan eğitim öğretim uygulamaları, yarıyıl ve yaz tatillerinde yoğunlaştırılmış eğitim yoluyla da yapılabilmektedir. Bunların dışında, söz konusu zamanlarda bir üst dönemin eğitim öğretiminin 3. dönem olarak yoğunlaştırılmış eğitim yoluyla yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Yüz yüze eğitim bir öğretim yılında kaç dönem verilir?
Yüz yüze eğitim bir öğretim yılı 18′ şer haftadan 2 dönem olarak verilir.

Yüz yüze eğitimi bitiren öğrenci temrinlik ücreti öder mi?
Temrinlik ücreti yüz yüze eğitime devam eden öğrenciden alınır. Yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrencilerden temrinlik ücreti alınmaz.

 

Kayıt İşlemleri

Mesleki Açık Öğretim Lisesine nerede kayıt yaptırabilirim?

Mesleki Açık Öğretim Lisesine milli eğitim müdürlüklerinin görevlendirdiği meslek liselerinde kayıt yaptırabilirsiniz.

Yeni kayıt yaptırdım. Öğrencilik durumum ‘’Ön kayıt öğrencisi’’ olarak gözüküyor. Bu ne anlama gelmektedir?
Okul tarafından alınan kayıtlar, öğrencinin bilgileri sisteme aktarılıncaya kadar ön kayıt olarak gözükür. Tasdiknameli gelen öğrencilerin tasdiknamesindeki veriler sisteme okul tarafından aktarılır ve öğrenci Aktif öğrenci yapılır. Ortaokul diplomalı veya lise diplomalı öğrencilerin belgeleri tamam ise bunlarda sistemde aktif öğrenci yapılır.

Daha önce bir liseden mezun oldum. Yeniden Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt olabilir miyim?
Daha önce bir lise bitiren (bu örgün eğitimde bir lise veya açık öğretim lisesi de olabilir) Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırabilirler.

Yeni kayıt yaptırdım. Hemen arkasından kayıt yenileme yaptıracak mıyım?
Örneğin 2013-2014 1. Döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler, 2013-2014 yılı 1. Döneminde kayıt yenileme yaptırmazlar. Takip eden dönemlerde yeni kayıt yaptıran öğrencilerde kayıt yenilemek zorundadır. Daha somut ifade ile 2013 Ağustos-Eylül döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler, aynı yıl içinde 2013 Ağustos-Eylül döneminde kayıt yenileme yaptırmazlar.

Ders Seçme Sistemde ortak dersler var. Bu dersler nedir?
Öğrencilerin uzaktan eğitim ile almaları gereken derslerdir. Bu dersler zorunlu dersler kısmında gösterilir.

Ortak dersleri nasıl seçebilirim?
Kayıt yenileyen veya yeni kayıt olan öğrenciler sisteme girer ve kendi derslerini kendileri seçer. Ders seçmeyen öğrenci sınava giremez.

Ortak derslerin hepsini başarmak zorunda mıyım?
Ortak derslerden Dil ve Anlatım dersi başarılması zorunlu derstir. Bu dersten muaf olunamaz. Ancak bu dersin dışındaki ortak derslerden 3 kez sınavına giren ve başarısız olan bu dersten muaf tutulur.

Her dönem kaç kredilik ders seçebilirim?
Yüz yüze eğitimini tamamlamayanlar 24 kredi, Yüz yüze eğitimini tamamlayanlar ise 38 kredilik ders seçebilirler. Sistem sizi uyarıncaya kadar ders seçiniz.

Muaf olduğum dersin kredisini alabilir miyim?
Muaf olunan dersin kredisi alınmaz. Bu derslerin kredisi seçmeli dersleri ile tamamlanabilir. Öğrenci isterse muaf olduğu dersi tekrar seçebilir. Başarır ise kredisini alır.

İmam Hatip alanına kayıtlı bir öğrenciyim. Zorunlu dersler kısmında alan dersi yazan dersler var. Bunlar nedir?
İmam Hatip alanına kayıtlı öğrenciler meslek derslerinin bir kısmını uzaktan eğitim ile alırlar, bu öğrenciler bu dersler için yüz yüze eğitime gitmezler. Bu derslerden aldıkları krediler alan kredilerine eklenir.

Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler kültür derslerinden (Fizik, Kimya, Biyoloji, Dil ve Anlatım vb.) sorumlu mudur?
Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler kültür derslerinden sorumlu tutulmazlar. Bu öğrenciler yüz yüze eğitimlerini tamamladıkları zaman mezun olurlar.

Daha önce lise de okumuştum. Lise okurken başardığım dersler Mesleki Açık Öğretim Lisesinde geçerli olur mu?
Daha önce okuduğunuz lisede başardığınız bütün kültür dersleri Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kredi olarak değerlendirilir. Kayıt olduğunuz alan ile ilgili bir alanda daha önce eğitim gördüyseniz meslek derslerinizin de okul tarafından muafiyeti yapılır. Meslek derslerinizin de kredisi eklenir.

Lise diploması ile MAÖL İmam hatip alanına kayıt yaptırdım. Zorunlu derslerim kısmında ‘’alan’’ dersleri diye bir takım dersler var. Bunlardan sorumlu muyum?
Lise diploması ile imam hatip alanına kayıt yaptıran öğrenciler uzaktan eğitim ile verilen alan derslerinden (Fıkıh, Siyer, Temel Dini Bilgiler vb.) sorumludurlar. Bu öğrenciler lise diplomalı olsalar bile bu dersleri sistemden seçip sınavlarına girmek zorundadırlar.

Her dönem kültür derslerini (Fizik, Kimya, Matematik gibi…) seçmek zorunda mıyım?
Evet, her dönem kayıt yeniledikten sonra sistemden bu ve benzeri zorunlu derslerini kredin eksik ise seçmeli derslerinizi seçmek zorundasınız. Değilse sınava giremezsiniz.

Kayıt olduğum dönem Dil ve Anlatım 3 veya Türk Edebiyatı 3 vb. bazı dersler zorunlu derslerimin arasında gözükmüyordu. Kayıt yenilediğimde bu dersler zorunlu derslerimin arasında çıkmaya başladı. Bunun sebebi ne olabilir?
Döneminden önce zorunlu dersler öğrencinin karşısına çıkmaz. Örneğin yeni kayıt yaptıran bir öğrencinin dönemi 1 ise bu öğrencinin karşısına Dil ve Anlatım 1 dersi çıkar, öğrenci kayıt yenileyip 2 döneme ulaşınca bu sefer Dil ve Anlatım 2 dersi de karşısına çıkar. Bu böyle 8 dönem oluncaya kadar devam eder. 8 dönem olan öğrencinin bütün dersleri karşısına çıkmıştır.

Dil ve Anlatım dersini başaramadım. Bu dersi başaramadan devamı olan Dil ve Anlatım 2 dersini seçebilir miyim?

Dönemi gelen ders alttaki dersler ile birlikte seçilebilir.

Sınav

Sınava gireceğim yeri nasıl tespit edebilirim?
Sisteme öğrenci numarası ve şifresi ile girilerek çalışma takviminde belirtilen sürelerde sınav giriş yeri seçilir. Her sınav öncesi öğrenci sınav giriş yerini değiştirebilir. Özellikle taşınma, askerlik, terhis vb. nedenlerle adresin değiştiği durumlarda sınav merkezinin değiştirilmesi gerekmektedir. Sınav merkezini değiştirmeyen öğrenci bir önceki seçtiği sınav merkezinde sınava girmeye devam eder.

Sınav günü yanıma hangi belgeleri almalıyım?
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Mesleki Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Mesleki Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşunkalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız. NOT: Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

Sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkiler mi?
Hayır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Diğer bir ifade ile yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.

Sınav sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim?
Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

Sınav soru/sonuçlarına nasıl itiraz edebilirim?
Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınavdan sonra en geç 3 gün içinde, sınav sonuçlarına ait itirazlarını ise sonuçlar açıklandıktan sonra en geç 5 gün içinde yapmaları gerekmektedir. İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, 1 – T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya 2 – Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya 3 – Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat Şubelerinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır. Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.
Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır. Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı) 06500 Teknikokullar / ANKARA

 

Mezuniyet ve Yüksek Öğretim

Yüz yüze eğitimimi bitirdim. Neden mezun olamıyorum?
Yüz yüze eğitimi bitirmek tek başına mezun olmak için yeterli değildir. Döneminizin en az sekiz olması ve zorunlu ortak dersinizin kalmaması gerekiyor.

Toplam kaç kredi ile mezun olabiliyorum?
Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler seçmiş olduğu bölümün meslek derslerini yüz yüze eğitimle başarılı bir şekilde bitirmeleri halinde mezuniyetleri yapılır. Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler ”ALAN” derslerinden sorumlu tutulmazlar.
Meslek Lisesi ara sınıflarından gelerek Meslekî Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin, Meslekî Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmeleri için diğer şartları (kredi, dönem) taşısalar dahi Meslekî Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmaları gerekmektedir. Zorunlu dersleri olmasa dahi en az bir seçmeli dersten sınava girmeleri gerekmektedir. Mezuniyet kredileri seçilen alana göre farklıdır.

Mesleki Açık Öğretim Lisesini kaç dönemde bitirebilirim?
Mesleki Açık Öğretim Lisesine; kayıtlı öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde gerekli krediyi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler.

Mezun oldum. Geçici Mezuniyet Belgesini nasıl alabilirim?
Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini kayıtlı oldukları yüz yüze kurumlarından alabilirler.

Diplomamı nasıl ve nereden alabilirim?
Dönem sonunda mezun olan Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu MAOL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Diplomasını teslim alamaya gidecek öğrencimiz yanında içinde bulunulan yıl için belirlenen Diploma Harç Ücretini yatırdıklarını gösteren dekontla başvurmaları gerekmektedir. Şayet öğrencimiz Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi aldı ise Diploma Harç ücretini yatırmadan Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

Çıkma Belgesini kaybettim, ne yapmalıyım?
Mesleki Açık Öğretim Lisesi diplomasını alabilmeniz için, daha önce almış olduğunuz çıkma belgesinin aslını geri vermeniz gerekiyor. Almış olduğunuz çıkma belgesini kaybettiyseniz, bir dilekçe ile Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya kayıtlı olduğunuz okul müdürlüğüne (şahsen veya noterden vekil tayin edilen kişinin) başvurarak diplomanızı alabilirsiniz.

Diplomamı kaybettim, ne yapmalıyım?
Öğrencilerimizin Mesleki Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları diplomayı kaybetmeleri halinde bir dilekçe yazarak Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne veya yüz yüze eğitim veren okul müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

Diplomam, Halk Eğitim Merkezi tarafından Mesleki Açok Öğretim Lisesi Müdürlüğüne geri gönderilmiş. Diplomamı almak için ne yapmalıyım?
Mesleki Açık Öğretim Lisesinden 2005 yılından önce mezun olmuş ve diplomasını süresi içeresinde alamayıp Mesleki Açık Öğretim Lisesine iade edilen öğrencilere ait söz konusu diplomalar şahsen veya posta ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne başvurularak teslim alınabilir. Şahsen başvurularda diplomayı öğrencinin yerine bir başkası alacaksa, alacak kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Posta ile başvurularda diplomanın gönderilmesi istenilen Halk Eğitim Merkezi belirtilmek kaydıyla istenen diploma ilgili merkeze gönderilmektedir.
Not: Diploma veya Çıkma Belgesi için başvuracak öğrencilerin içinde bulunulan yıl için belirlenen diploma harcının ilgili bankaya (T.C. Ziraat Bankası- Halk Bankası-Vakıflar Bankası) yatırıldığını gösteren dekont ile başvurmaları gerekmektedir.

Mesleki Açık Öğretim lisesinde okuyorum. Üniversiteye başvurabilir miyim?
Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı mezun olabilecek her öğrenci üniversite sınavlarına başvurabilir, sınavsız geçiş hakkından faydalanabilir.

Geçici Mezuniyet Belgesi ile Üniversiteye kayıt yaptırabilir miyim?
Geçici Mezuniyet Belgesi ile Üniversiteye kayıt yaptırabilirsiniz. Bu belgelerin 6 ay geçerlilik süresi vardır.

Üniversite sınavlarına nereden başvuru yapabilirim?
Mezun olmuş ve diplomasın ı almış öğrenciler herhangi bir orta öğretim kurumundan (liseden) mezun olamamış öğrenciler ise yüz yüze eğitim aldıkları okullardan başvuru yapabilirler.

Üniversite başvurularında hangi kodları kullanmalıyım?
Üniversite başvurularında Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kodlarını kullanmalısınız. Yüz yüze eğitim aldığınız okul kodlarını yazar iseniz orta öğretim başarı puanlarınız değerlendirilemez. Buna lütfen dikkat ediniz.

Ücret İadesi
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIMIZIN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU SINAVLARA SEHVEN YATIRILAN ÜCRETLERİN İADESİNE DAİR MEVCUT UYGULAMALAR AÇIK ÖĞRETİM VE MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİ: Açık Öğretim ve Mesleki açık öğretim liselerine ait Eğitim Öğretim dönemlerinin başında “İlk kayıt, Kayıt yenileme, ve Ek sınavlar” için yanlış modül yada link kullanan öğrencilerin bu üç işlemi Kendi arasında karıştırarak yanlış yatırdığında veya Öğrenci olmadığı halde öğrenci adına bu işlemleri yaparken yanlışlıkla kendi TC Numarasını kullanarak işlem yapan vatandaşlarımızın bu işlemleri geçersiz sayılmakta olup “SEHVEN” Yatırmış oldukları bu ücretlerin iadesi “Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi ’nin; 41-(a) maddesinde yer alan” Başvurusu /sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan Ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde Genel Müdürlük tarafından ücret iadesi yapılır” hükmü gereği ki; bu hükümler diğer iadesi yapılan sınavlar içinde geçerli olduğundan; Her senenin Ekim ayı sonrası iade çalışmaları başlatılarak ilgili seneye ait Bakanlığımız hesabına “SEHVEN” yatırılan bu ücretler, işlem yapılan TC Numaraları adına TC Ziraat Bankalarına Aralık ayı sonuna kadar gönderilerek ülke genelinde ödenmiş olur. Vatandaşlarımız ya da Açık Öğretim ve Mesleki açık öğretim öğrencilerimiz Ülke genelinde Ziraat Bankası Şubelerine ait gişelerden banka görevlisine Ücret İadesi alacağının olduğunu ifade edip “Merkezi Ödemeler Ekranından MEB Ücret iadeleri ekranını” açtırarak TC Numarası ile sorgulama yaptırdığında Banka görevlisi iade ücretini takdim edecektir. Açık Öğretim Ortaokulu; Bu yaygın Eğitim için de “SEHVEN” yatırılan Ücretler yukarıdaki hükümler doğrultusunda iade edilir. MTSAS –MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEOG SINAVLARI – BİLSEM SINAVLARI – VEHBİ KOÇ SEVİYE TESPİT SINAVLARI BAKANLIĞIMIZA AİT TÜM PROTOKOL SINAVLARI BAKANLIĞIMIZIN DİĞER KURUMLAR İÇİN YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOL SINAVLARI Gibi sınavlara ait “SEHVEN” yatırılan ücretlerin iadesi yukardaki hükümler doğrultusunda Sınavın gerçekleştiği tarihten 3 ya da 4 ay sonra aynı şekilde iadesi yapılır. E-SINAV – ELEKTRONİK RANDEVULU SINAV – VE – MESLEKİ TEKNİK SINAVLARI İÇİN; Adına İşlem yapılan kişiden, ilgili ücreti istediğine dair üzerinde TC Num. ve iletişim numarası olan bir dilekçe yazılıp arkalı önlü kimlik fotokopisi ve varsa ilgili bankamatik dekontunu ekleyerek MEB Döner Sermaye İşletmesine ait (0 312 419 20 14) numaralı faksa göndermesi karşılığında, ilgili sınav tarihinden 3 – 4 ay sonra yukarıdaki hükümler doğrultusunda aynı şekilde iadesi yapılır. Not: 2017 yılı itibari ile yapılan her ücret iadeleri ilgili kişilerin cep telefonlarına mesaj yolu ile bildirilecektir.

Ayrıntılı bilgiler için http://maol.meb.gov.tr/

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 12 YORUM
 1. Esra dedi ki:

  Meraba ben lise son dayim meslek lisesi oldugu icin beceri egitimi sinavi var ben onu surekli veremiyorum senem kaybolsun istemiyorum o yuzden mesleki acikogretime gecebilirmiyim ordada beceri sinavi var mi acaba lutfen cevap verirseniz cok sevinirim simdiden tesekkur ederim

  1. admin dedi ki:

   Merhaba, Beceri Eğitimi Sınavı işletmelerde beceri eğitimi dersi için haftada 3(üç) gün işletmelere giden öğrenciler için yapılır. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde dersler dönemlik olduğu için Beceri Sınavı da hem birinci dönemin sonunda hem de ikinci dönemin sonunda olmak üzere 2 (iki) defa uygulanır.

 2. Kübra dedi ki:

  Merhaba toplam kredim 196
  Ortak seçmeli-62
  AOL okuduğum dönem-13
  Kalan zorunlu ders-0
  Alan kredisi-134
  Bu sınav 43 kredilik bi ders aldım kredi mi tamamlasam mezun oluyor muyum çoğu kişi ortak+seçmeliyi 116 yapman lazım diyor bölüm çocuk gelişimi ve eğitimi

  1. uzman dedi ki:

   Merhaba. Mezuniyet kredileri için
   alanlara göre mezuniyet kredisi
   adersine bakabilirsiniz. Bu listeye göre ortak+seçmeli ders kredisinin 116 olması gerekiyor.

 3. ibrahim dedi ki:

  merhaba mesleki açık öğretim yeni kayıt yaptırıyorum çalıştığım için yüz yüze eğitimi alamıyorum ne yapmam lazım lütfen yardımcı olur musunuz?

  1. uzman dedi ki:

   Merhaba İbrahim Bey, öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmeleri zorunludur. Bir dersteki özürlü ve/veya özürsüz devamsızlığı o dersin dönem içindeki toplam ders saatinin 1/4’ünden fazla olan öğrenciler, dönem puanları ne olursa olsun o dersten başarısız sayılır.

 4. Semih dedi ki:

  Merhaba hocam açık liseye yeni kaydoldum. Bu dönem Teknik resim ve esaslar dersine gidemeyeceğim. 2.dönem bu derslere girebilirmiyim.

  1. admin dedi ki:

   Merhaba.
   Mevcut durumda Yüz Yüze Eğitim dersleri dönemliktir ve derslere devam zorunluluğu vardır. Örneğin Teknik Resim dersi “Teknik Resim 1” ve “Teknik Resim 2” olarak okutulur. Teknik Resim 1 dersinden devamsızlıktan başarısız olma durumunda Teknik Resim 2 dersi öğrenciye tanımlanmaz. Sonraki dönemlerde okul idaresi tarafından öğrenciye tekrar Teknik Resim 1 dersi tanımlanır ve dersi tekrar alması sağlanır.

 5. Meryem Elitok dedi ki:

  Benim 18 7 kredim var yüzyüze eğitim 2 yılım var aöl sınavlarına girmesem olurmu yüzyüze eğitimde 2 yılım var kredim yeterli olacaktır sınav ücreti yatırmam gerekiyor mu

  1. uzman dedi ki:

   http://maol.meb.gov.tr/sites/default/files/dokumanlar/alan_mezuniyet_kredileri.pdf Bu adreste alanlara göre mezuniyet kredilerini görebilesiniz. Örneğin Adalet Alanında eğitim gören bir öğrenci uzaktan eğitim derslerinden (ortak+seçmeli) 116 krediyi ve Yüz Yüze derslerinden de 104 krediyi tamamlaması gerekir. Listeden alanınıza ait mezuniyet kredilerini kontrol ediniz. Eğer Ortak+Seçmeli ders kredinizi tamamlamışsanız uzaktan eğitim sınavlarına girmenize gerek olmayacaktır.
   Sadece Yüz Yüze eğitim dersleriniz kalmış olsa bile ücret yatırmanız gerekmektedir. Öğrencilik durumu aktif olan öğrenciler ders alabilir, sınavlara girebilir . Ancak bazı zamanlarda öğrencilere tanınan ek sınavlar için ücret istenmediği olmuştur. İyi çalışmalar

 6. Felsefe dedi ki:

  9sınıf da 2 yıl üst üste devamsızlıktan kalmış öğrenci Maol de yüz yüze eğitim alabilirmi

  1. admin dedi ki:

   mevcut düzenlemelerde 9.sınıfta 2 yıl devamsızlıktan kalan öğrenci 2 dönem okumuş sayılır ve MAÖL sistemine kayıt yaptırdığınızda dönemi 3 olur. Yüz Yüze eğitim 3. dönemden itibaren verildiği için yüz yüze eğitim alabilir.

BİR YORUM YAZ

error: Content is protected !!